Behållartyp kvävegenererande system

 • Containeriserad gasformig kvävegenerator är kärnplatsen för intelligent systemteknik, som är utrustad med produktionsanordningar, övervakningsanordningar, styranordningar etc. Enligt kundens krav är behållardesignen uppdelad i följande flera delar:
  Kvävekapacitet: 1-200Nm³/h
  Kväve: 99-99,999 %
  Kväve: 0,1-0,7Mpa (150-200Bar påfyllningstryck kan erbjudas)

  Skicka förfrågan Läs mer Läs mer
 • Den väsentliga komponenten i intelligent systemteknik, där rörliga kvävesystem är utrustade med tillverkningsanordningar, övervakningsanordningar, styranordningar, etc.
  Kvävekapacitet: 1-200Nm³/h
  Kväve: 99-99,999 %
  Kväve: 0,1-0,7Mpa (150-200Bar påfyllningstryck kan erbjudas)

  Skicka förfrågan Läs mer Läs mer
 • Fordonsmonterade mobila kvävegeneratorer kan användas vid exploatering, rening, utbyte, nödräddningsarbete, dämpning av brandfarlig gas eller vätska, etc. inom petroleum- och naturgasindustrin. Det finns lågtrycks-, medeltrycks- och högtrycksserier av kvävesystemen.
  Kvävekapacitet: 1-200Nm³/h
  Kväve: 99-99,999 %
  Kväve: 0,1-0,7Mpa (150-200Bar påfyllningstryck kan erbjudas)

  Skicka förfrågan Läs mer Läs mer